Hệ thống đã sẵn sàng được cập nhật và khởi động lại,
vui lòng đăng xuất khỏi hệ thống càng sớm càng tốt, chờ trong giây lát!
Ghi chú
  • 1.Người lao động nhập cư phải đăng ký làm thành viên lần đầu tiên.
  • 2.Các thành viên đã đăng ký cần phải đăng ký có thẻ bảo hiểm y tế hoặc giấy chứng nhận thể nhân là người nước ngoài.
  • 3.Vui lòng cài đặt các thành phần đầu đọc thẻ Chrome và phát hiện trước khi đăng ký.
Đăng nhập thành viên